Làm thế nào để sám hối với thai nhi khi lỡ phá thai?

Phá thai, dù trong hoàn cảnh nào, cũng gây cho con nhiều oán hận. Vì con bị tước đi quyền làm người trong trứng nước. Có những trường hợp con vì oán hận hay muốn mẹ để tâm đến mình mà gây chuyện trong gia đình công việc cũng không suôn sẻ. Dù con có đang đi theo và phá rối hay không, người mẹ vẫn thường cảm thấy day dứt tội lỗi. Sám hối với thai nhi là một trong những cách cơ bản nhất để hoá giải cho mẹ con.

Sám chữ Phạn là Samma, Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa phạm lỗi sau. Sám hối là biết lỗi cũ sai lầm nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi như thế nữa. Sám hối là một cách thanh tịnh tội lỗi theo Phật giáo. Nhưng khi sám hối rồi, không còn tái phạm nữa mới đúng với ý nghĩa của sám hối.

Bạn sám hối với thai nhi khi lỡ phá thai bằng cách nào?

Đức Phật dạy rằng:

“Tội lỗi do tâm của người tạo ra, cũng phải từ tâm mà sám hối”. 

Từ sâu thảm tâm can mình sám hối với thai nhi trước bàn thờ Phật. Nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm lỗi lầm này nữa. Sau đó, bạn phải từ Tâm mình mà sửa đổi, tích đức tu thiện: Ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… trong khả năng tài lực của mình.

Sau đó đem hết công đức thiện lành này hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong toàn pháp giới, hồi hướng cho những vong nhi mà mình từng vô minh phá bỏ. Nguyện cho tất cả đều nương nhờ công đức thiện lành này mà sớm được siêu thoát.

Xem thêm: Có nên gửi vong thai nhi vào chùa không?

Phá thai, sám hối với thai nhi, gửi con lên chùa

Ảnh Internet

Bạn phát lời sám hối với thai nhi ra sao?

Quan trọng nhất, mọi thứ phải chính từ tâm bạn ra. Dù có làm đúng, đọc đúng theo bất cứ đoạn văn mẫu nào mà bạn không đặt tâm căn, tình cảm vào thì đều không có kết quả. Với tư duy như trên, bạn thắp hương, quỳ trước bàn Phật thổ lộ tâm tình và mong con tha thứ. Mong các vị ơn trên sẽ chứng giám gia hộ. Các vong nhi sẽ luôn ở quanh bạn nên khi tâm bạn phát ra những lời này con chắc chắn sẽ nghe được.

Sau đây là một mẫu bài sám hối với thai nhi của Diệu Âm Lệ Hiếu khi lỡ phá thai:

———————————————-
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

Xin chứng giám cho Đệ tử tên…..pháp danh…..Trước đây do vô minh, ngu si, con đã từng lỡ dại phá bỏ thai nhi. Từ chối sự hiện diện của các con mình mà không hề biết sự đau khổ của các con. Bây giờ được học Phật, con đã hiểu rõ và tin vào Nhân Quả. Con vô cùng ăn năn hối hận trước những việc mình đã làm. Con sai rồi! Nay con xin chân thành sám hối tất cả những tội lỗi mà con đã tạo tác. Đệ tử nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm việc sai trái này nữa.

Các con của mẹ! Mẹ đã nhận ra những lỗi lầm từng gieo cho các con. Mẹ hoàn toàn không biết rằng những gì mình đã làm gây cho các con quá nhiều đau khổ. Làm cho hồn nhi phải cô đơn, oán trách, vất vưởng, đói khát, lạnh lẽo. Bây giờ biết được Phật pháp, mẹ mới hiểu ra được sự tồn tại của con. Đến từ lúc vừa hình thành tổ hợp thai. Nên mẹ vô cùng ăn năn hối hận, xót xa trong lòng, lương tâm cắn rứt. Xin hãy tha thứ cho mẹ, xin trẻ đừng oán hận mẹ nữa.

Đúng là cho dù bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được ác nghiệp này. Nhân Quả là do mẹ tự làm tự chịu. Mẹ chỉ biết sám hối cùng các vong nhi. Hàng ngày cố gắng tích đức tu thiện. Đem tất cả công đức những việc thiện lành để hồi hướng cho các con. Nguyện cho trẻ có thể nghe thấy những lời mẹ sám hối. Cùng mẹ niệm Phật mà phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó tương lai mẹ con cùng hội ngộ, vĩnh viễn lìa khổ được vui.

Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xót thương tiếp dẫn tất cả các vong linh thai nhi trên toàn thế giới đều được vãng sanh về thế giới an lành nơi Cực Lạc.

Nguyện cho tất cả những ai đã, đang và sẽ phá thai hãy dừng lại ác nghiệp này.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.”

—————————————-
Sau khi chí thành, tha thiết đọc những lời sám hối này xong thì bạn hãy niệm Phật từ 1.000 – 5.000 câu Phật hiệu (Nam Mô A Di Đà Phật)

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm cách sám hối cho tội lỗi chung theo Đạo Phật từ thư viện Hoa Sen như sau:

Về Sự (Sự việc làm): Có ba phương pháp:

1- Lập giới đàn sám hối:

Thỉnh thanh tịnh Tăng (Chân tu, Thánh Tăng) chứng minh, người sám hối phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, có tâm ăn năn và nguyện không tái phạm nữa; rất tiếc, ngày nay khó tìm được Thánh Tăng.

2- Quán tưởng sám hối: 

Phương pháp này cao hơn, dùng cho những người tu có trình độ cao, hoặc ở chỗ không có Tăng thanh tịnh. Người sám hối phải thành tâm lễ bái hình tượng Phật hoặc Bồ Tát, rồi trình bày tội lỗi đã phạm, nguyện ăn năn hối lỗi và không tái phạm. Làm như thế đến khi nào thấy được hào quang, thấy Phật hay Bồ Tát đến xoa đầu mới thôi (không phải sám hối một vài lần đâu).

3- Hồng danh sám hối

Phương pháp này do Pháp sư Bất Động bên Trung Hoa soạn:

Bốn niệm lạy đầu là mười phương chư Phật, mười phương tôn Pháp, mười phương Hiền Thánh, và mười danh xưng của Phật. Cộng với 53 niệm lạy danh hiệu Phật (Từ Phổ Quang Phật đến Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật) trong Kinh “Năm Mươi Ba Vị Phật”. Cộng với 35 niệm lạy danh hiệu Phật (từ Thích Ca Mâu Ni Phật đến Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Phật) trong Kinh “Quán Dược Vương Dược Thượng”. Cộng với một niệm lạy đức Phật A Di Đà là 93 niệm lạy, thêm vào kệ “Phổ Hiền Đại Nguyện”. ám hối này mỗi lần vừa niệm, vừa lạy cộng hết thảy thực hành 108 niệm lạy.

Đức Phật Tì Bà Thi cách nay 91 kiếp về trước nói: “Nếu ai niệm lạy danh hiệu 53 vị Phật, nhiều kiếp không bị đọa vào ba đường ác”. Còn 35 vị Phật sau, Kinh Bảo Tích nói: “Nếu chúng sanh nào phạm tội ngũ nghịch, thập ác, đến nhiều kiếp không thể sám hối, chỉ lễ lạy niệm 35 vị Phật này, bao nhiêu tội lỗi đều tiêu diệt hết”.

Vì sao nên làm theo cách này?

Công đức vô biên của chư Phật không thể nghĩ bàn như vậy, nên hầu hết các chùa thường làm theo phương pháp sám hối này. Cách sám hối Hồng Danh khá mất nhiều thời gian. Nhưng dễ nhất, và kết qủa vững chắc. Lại bảo vệ sức khoẻ cho người sám hối vì các động tác miệng niệm tên các vị Phật, thân đứng lên qùy xuống lễ lạy 108 lần. Có thể đến chùa dự các buổi sám hối. Hoặc thỉnh sách “Nghi thức Hồng Danh Sám Hối” về hành trì trước bàn thờ Phật tại nhà.

Sám hối với thai nhi và niệm Phật xong thì hồi hướng

“Nguyện đem công đức này. Trang nghiêm Phật Tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ-đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh nước Cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật”.
————————————–

Sau khi sám hối xong, nhất định xin đừng tái phạm lỗi lầm nữa. Hàng ngày bạn làm bất kỳ việc thiện gì hãy nên hồi hướng cho các vong nhi. Hãy mở rộng tâm từ bi ra hồi hướng cho tất cả những vong nhi toàn thế giới này nữa. Bạn sẽ thấy tâm mình thanh thản nhẹ nhàng hơn. Ngoài , bạn có thể tham khảo cách hoá giải cho thai nhi tại nhà và cầu siêu cho con tại chùa.